X-tream Management

18,000 

Manažerský výcvik zaměřený na diagnostiku osobních potenciálů

25 skladem

Popis

Chcete zjistit, zda se umíte skutečně správně rozhodovat a kompetentně jednat v běžných, nestandardních a dokonce i limitních situacích? Pak si nenechte ujít tento manažerský výcvik, který jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu! Dostanete šanci objevit svůj skutečný potenciál.

Manažerský výcvik X-tream Management vám dá možnost být efektivnější, odolnější a úspěšnější v učení, životě i práci.

Manažerský výcvik X-tream Management má unikátní metodiku, která propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu i assessment a development centra. Jedinečným způsobem tak umožňuje objektivně identifikovat skutečné osobní, mentální a psychofyzické potenciály jedince v různých podmínkách, situacích a úlohách. Dozvíte se o sobě informace, které jste nevěděli a které se v běžných výběrových a rozvojových výcvicích nedozvíte a ani nemůžete dozvědět. Ověříte si, jaké jsou vaše schopnosti správně se rozhodovat a kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních či dokonce limitních situacích.18

Obsah kurzu

Ve výcviku:

  • Jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie, biologie, neurověd a dalších disciplín.
  • Je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či leadera týmu, poznávání osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí.
  • Mohou a zpravidla i musí účastníci tvořivě aplikovat své potenciály, znalosti a zkušenosti v různých simulovaných situacích.
  • Je díky unikátnímu přístupu metodiky X – tream umožněno komplexně a objektivně diagnostikovat individuální osobní, mentální, psychofyzické a sociální potenciály.
  • Je v rozšířené míře věnovaná pozornost rozvoji třetí zásadní oblasti dovedností – Subtle Skills (kritické a systémové myšlení, pozornost, mindfulness, antifragilita, psychická stabilita, apod.), které jsou základem všech dalších dovedností (Soft i Hard skills) každého manažera a podstatou skutečného osobního či týmového leadershipu.

Struktura výcviku:
1.BLOK: Komplexní prediagnostika

2.BLOK: 4-denní intenzivní outdoroové soustředění s kontinuální zátěží

3.BLOK: Konzultace individuálního manažerského profilu a souhrnné zprávy o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu

Výstup

  • certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management,
  • individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu.

 

Přečtěte si více o výcviku X-tream management na našem blogu NEWTON Today, kde najdete rozhovor s jedním z lektorů výcviku Jiřím Koleňákem.

Lektoři

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA a další externí specialisté na danou problematiku

Termín

Termín připravujeme