Moderní trendy marketingu

5,900 

Milan Formánek

15 skladem

Popis

Úvodní kurz v rámci specializace Moderní marketing se zaměří na novinky, aktuality a trendy nejnovějších marketingových přístupů v online i offline marketingovém řízení firem. Předmět se bude soustředit na české i zahraniční prostředí a zabývat se oblastmi jako jsou: změny ve spotřebním chování, e-commerce, online marketing, kreativní přístupy v marketingu aj.
Cílem předmětu je uvést posluchače do aktuálního kontextu dynamického prostředí marketingu, aby dokázal aplikovat nejnovější poznatky v manažerské praxi a reflektovat současné potřeby zákazníků vč. aktuálních podmínek podniků.

Zásady tvorby obsahu kurzu

Praktická výuka proběhne v rámci jednoho 10 hod bloku workshopovou formou, vč. řešení případových studií a ukázek z praxe. Řízené diskuse.

Vyučující

Milan Formánek

Milan Formánek je špičkový marketingový expert, který 13 let pracuje v marketingu Red Bull Media House, kde se stará o 30 zemí. Na více než 200 projektech otestoval různé přístupy a pomohl více než 100 světovým sportovcům a umělcům. Marketing rozjel mimo jiné i úspěšné módní značce ODIVI.

Obsah kurzu

 • Změny ve spotřebním chování zákazníků, generace X, Y, Z
 • Trendy v e-commerce / nakupování na internetu
 • Novinky v online marketingu
 • Aktuální kreativní přístupy v marketingu

Co je dobré umět dopředu

 • Umět vysvětlit marketingový mix – 4P/10P vs. 4C (pohled firmy vs. zákazníků)
 • Vnímat marketingové prostředí firmy (analýza vnějšího a vnitřního prostředí)
 • Znát spotřebitelské chování (potřeby zákazníků, rozhodovací proces spotřebitele vč. faktorů ovlivňující nákupní rozhodování, model chování spotřebitele, černá skříňka)
 • Umět vytvořit segmentaci – targeting – positioning
 • Znát nástroje marketingové komunikace

Co získáte

 • Porozumění současným potřebám zákaznických skupin v online prostoru
 • Porozumění současným potřebám zákaznických skupin v offline prostoru
 • Pochopení změn a důležitosti u nakupování zákazníků na internetu
 • Znalost aktuálních trendů a přístupů v komunikaci se zákazníky

Termín

Termín připravujeme