Mezinárodní marketing

5,900 

Martin Kůra

15 skladem

Popis

Cílem kurzu Mezinárodní marketing je seznámit studenty se specifikami plánování, návrhu, správy a vyhodnocení marketingových strategií a kampaní na zahraničních trzích. Diskutovány budou klíčové oblasti jako je branding v multikulturním prostředí, tržní a kulturní specifika včetně souvisejících faktorů jako jsou geopolitická situace, náboženství a jazyk. Seznámíme se také s principy vedení projektů s přesahem do více jazyků, trhů či kultur.

V neposlední řadě se v rámci předmětu budeme věnovat marketingovému mixu a vícekanálovým strategiím při vstupu na nový trh, včetně efektivity těchto kanálů v kontextu se specifickým chování cílových skupin, dále se dotkneme technických faktorů na konkrétních trzích, jako je cílení na konkrétní vyhledávače, systémy placených reklam a analytických nástrojů.

Zásady tvorby obsahu kurzu

Praktická výuka proběhne v rámci jednoho 10 hod bloku workshopovou formou, vč. řešení případových studií a ukázek z praxe. Řízené diskuse. 

Vyučující

Martin Kůra

Pracuje jako SEO konzultant v mezinárodním prostředí, pomáhá firmám získat zahraniční zákazníky i uspět v on-line světě. Založil a vede agenturu GFluence, která firmám pomáhá tvořit a doručovat obsah zákazníkům po celém světě. Díky zkušenostem z obchodu a projektového řízení pracuje se svými klienty na strategickém pohledu na digitální marketing.

Obsah kurzu

 • Základy mezinárodního brandingu, význam symbolů
 • Tržní specifika, Hofstedeho kulturní dimenze
 • Identifikace USP (unikátních prodejních předpokladů) v rámci globální konkurence
 • Výzvy v lokalizaci sdělení v různých jazykových strukturách
 • Tvorba marketingového mixu a vícekanálové strategie v odlišných kulturních prostředích
 • Specifika řízení mezinárodních kampaní a častá interkulturní nedorozumění

Co je dobré umět dopředu

 • Ovládat práce se statistickými daty, zpracování, vizualizace, vyhodnocení
 • Znát businessové analýzy jako je SWOT, riziková analýza, lean canvas
 • Mít všeobecné povědomí a znalost geografie a základní faktografie
 • Vnímat marketingové prostředí firmy (analýza vnějšího a vnitřního prostředí)
 • Znát princip tvorby komunit a práce s nimi
 • Mít povědomí o nákupních cyklech, např. dle principu See, Think, Do, Care
 • Umět vytvořit segmentaci – targeting – positioning
 • Znát nástroje marketingové komunikace

Co získáte

 • Porozumění specifikům zahraničních trhů a rozdílnosti oproti lokálnímu prostředí
 • Zvýšení kulturní inteligence
 • Znalost specifik globálních, lokálních a regionálních kampaní
 • Osvojení praktických principů vedení mezinárodní kampaně včetně technických znalostí a dovedností

Termín

Termín připravujeme