Ekonomické repetitorium

2,900 

Ing. Dagmar Palatová

1 skladem

Popis

Předmětem opakovacího kurzu bude osvěžení probraných témat tak, aby se studenti mohli lépe připravit na okruhy bakalářské státní závěrečné zkoušky z předmětu Ekonomie. Podklady z průběhu výuky na NC jsou stále studentům přístupné v Informačním systému.

Kurz je primárně zaměřen na opakování témat z Mikroeknomie a Makroekonomie, podle zájmu studentů budou případně operativně zařazena témata z Podnikové ekonomiky.

Vyučující

Ing. Dagmar Palatová

Cíl repetetitoria

Příprava ke státní závěrečné zkoušce a opakování základních tezí předmětů Mikroekonomie, Makroekonomie a Podnikové ekonomiky dle státnicových otázek.

Termín

13.-16.5 vždy od 17hod – 20 hod.

Kurz proběhne online. (Pozn.: budeme nadále sledovat vývoj  v ČR. V případě rozvolnění aktuálních opatření bude část kurzu nahrazena osobním setkáním. )

Minimální počet účastníků, při kterých se otevře kurz – 10 osob.