Copywriting a obsahový marketing

5,900 

Bc. Martin Brablec

15 skladem

Popis

Kurz se zaměřuje na dvě klíčové oblasti tvorby obsahu ve firemním prostředí – na copywriting, tedy tvorbu textů, které mají plnit konkrétní cíl, nejčastěji prodej, a na content marketing, tedy neprodejní komunikaci značky, která má za cíl vybudovat ke značce pozitivní vztah. Kurz obsahuje ukázky reálných aplikací jednotlivých metod a nástrojů copywritingu i obsahového marketingu v českých i světových firmách, i detailní postupy pro tvorbu a zadávání práce v obou oblastech. Cílem předmětu je proto poskytnout posluchačům jak ucelený pohled na copywriting a content marketing, jeho možnosti, aplikace a cíle, tak i praktické znalosti, které jim umožní zodpovědně rozhodnout o využití obou oblastí v kterékoliv firmě.  

Zásady tvorby obsahu kurzu

Praktická výuka proběhne v rámci jednoho 10 hod bloku formou kombinující přednášku a workshop, vč. řešení případových studií a ukázek z praxe. Řízené diskuse. 

Vyučující

Bc. Martin Brablec

Má 14 let zkušeností s copywritingem a obsahovým marketingem. V roce 2015 založil copy & content marketingovou agenturu, ve které dnes vede v Praze a Brně tým 30 lidí. Strategické přemýšlení o on-line obsahu vyučuje na Masarykově univerzitě, přednáší na konferencích a publikuje v oborových médiích.

Obsah kurzu

 • Rozdíly mezi copywritingem a content marketingem
 • Situace a indikátory nasazení nástrojů z obou oblastí
 • Ukázky a možnosti copywritingu
 • Ukázky a možnosti content marketingu
 • Strategická práce s obsahem – obsahová strategie a taktika
 • Distribuce obsahu, metriky a vyhodnocování obsahu 

Co je dobré umět dopředu

 • Vnímat marketingové prostředí firmy (analýza vnějšího a vnitřního prostředí)
 • Znát nástroje marketingové komunikace
 • Orientovat se v on-line marketingu 

Co získáte

 • Porozumění zásad copywritingu a content marketingu a jejich praktickému uplatnění
 • Schopnost zasadit copywriting a content marketing do marketingového mixu firmy
 • Získání kompetencí ke kvalifikovanému rozhodnutí, zda a jak může obsah fungovat pro libovolnou firmu
 • Znalost aktuálních trendů a přístupů v komunikaci se zákazníky

Termín

Termín připravujeme